Metoo – Från hashtag till handling

Arrangör: TCO

Dag: 2/7 2018, 15:00–15:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Jämställdhet

Ämnesområde 2: Sysselsättning/arbetsmarknad

Språk: Svenska

Plats: Strandgatan 19

Platsbeskrivning: TCO-landet, stora scenen

Finns det ett före och ett efter #metoo? Hur har uppropet påverkat samhället i stort och våra arbetsplatser? Vilka erfarenheter har fack, arbetsgivare, anställda och politiker av arbete med att förebygga och hantera sexuella trakasserier? Vad har redan gjorts och hur fortsätter vi framåt?
Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, (MP)
Eva Nordmark, ordförande, TCO
Anne Lagercrantz, divisionschef, SVT nyheter och sport
Christian Sundin, arbetsmiljöexpert, FTF – facket för försäkring och finans
Maria Smitmanis Lyle, sjuksköterska och engagerad i vårdens metoo-upprop #nustickerdettill
Johanna Palmström, moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Carola Andréasson

Eventansvarig

TCO

0709-652399