Framtidens försvarsmakt

Arrangör: Folk och Försvar, Försvarsmakten

Dag: 2/7 2018, 15:00–16:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Säkerhet/försvar

Ämnesområde 2: Säkerhet/försvar

Språk: Svenska

Plats: Sigrid, fartyg

Platsbeskrivning:

Förutsättningarna för det militära försvaret av Sverige har förändrats drastiskt. I en osäker omvärld; hur skapar vi en beredskap anpassat till dagens, tillika morgondagens, utmaningar och hur organiserar vi en Försvarsmakt med uppdraget att skapa säkerhet, globalt så väl som lokalt?
Medverkande: Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten
Robert Dalsjö, Forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
Johan Wiktorin, Försvarspolitisk debattör
Anders Lindberg, Politisk chefredaktör, Aftonbladet
Amanda Wollstad, Chefredaktör, Svensk Tidskrift

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.folkochforsvar.se

http://www.forsvarsmakten.se

Matilda Karlsson

Folk och Försvar

0768-125384

matilda.karlsson@folkochforsvar.se