Vad är framtiden för värdebaserad vård?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Akademiska Sjukhuset

Dag: 3/7 2018, 11:40–12:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Platsbeskrivning:

Värdebaserad vård ifrågasätts, utvärderas, diskuteras flitigt och intresserar många. Hur ska framtiden för värdebaserad vård se ut och vilken betydelse har transparens och tillit i styrning av sjukvården?
Medverkande: Morten Kildal, ansvarig värdebaserad vård, Akademiska sjukhuset
Laura Hartman, ordförande, Regeringens tillitsdelegation
Vivianne Macdisi, regionråd, (S), Region Uppsala
Hans Hägglund, verksamhetschef, Akademiska sjukhuset
Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna
Gilbert Tribo, regionråd 2:a vice ordf hälso- och sjukvårdsnämnden, (L), Region Skåne
Madeleine Beerman, patientrepresentant, Unga Reumatiker
Christina Kennedy, moderator, Dagens Medicin

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: https://www.dagensmedicin.se/dm-play/

Förtäring: Ja

https://www.dagensmedicin.se/vardtorget2018

Louise Olheden

Dagens Medicin

070-3469840