Löser digitala tjänster vårdens tillgänglighetsproblem?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Di Digital, Smile incubator, HealthCap, Medeon, Sciety

Dag: 2/7 2018, 08:00–08:30

Typ: Samtal

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Innovation

Språk: Svenska

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Platsbeskrivning:

Sverige har stora utmaningar vad gäller tillgängligheten till vård. Medborgarna upplever att det är svårt att få kontakt och att vården saknar kontinuitet. I vilken mån kommer digitala tjänster lösa vårdens tillgänglighetsproblem och hur ska digitala tjänster organiseras och finansieras?
Medverkande: Hanna Åsberg, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin
Magnus Liungman, vd, Doctrin
Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin
Jonas Leijonhufvud, reporter, DI Digital
Göran Stiernstedt, statlig utredare
Anders Henriksson, 1:e vice ordf, (S), SKL
Johanna Ulfvarson, sjuksköterska, sakkunnig, Swenurse
Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningschef, Kry

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: https://www.dagensmedicin.se/dm-play/

Förtäring: Ja

https://www.dagensmedicin.se/vardtorget2018

Maria Lindkvist

projektledare Dagens Medicin Agenda

Dagens Medicin

070-550 16 14

maria.lindkvist@dagensmedicin.se