Hur förbereder vi Sverige för det digitala terrordådet?

Arrangör: Telia, Försvarshögskolan

Dag: 3/7 2018, 12:00–12:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Säkerhet/försvar

Ämnesområde 2: Digitalisering

Språk: Svenska

Plats: S:t Hansgatan 9

Platsbeskrivning: Rosenhill

När centrala samhällsfunktioner digitaliseras blir fungerande uppkoppling och IT grunden för det nya totalförsvaret. Hur tänker den nya tidens angripare? Vilka digitaliserade samhällsfunktioner är de troligaste målen och hur kan vi agera för att stärka den digitala motståndskraften?
Medverkande: Lars Nicander, Chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS), Försvarshögskolan
Dan Sjöblom, Generaldirektör, Post- och telestyrelsen (PTS)
Gunilla Glasare, Chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Mats Lundbäck, CTO (teknikchef), Telia
Klas Lindström, Grundare och VD (Norden), 4C Strategies

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: https://www.telia.se/foretag/events/almedalen2018/seminarie-3-anmalan

Förtäring: Ja

https://www.telia.se/foretag/events/almedalen2018

Robert Liljeström

Telia

0727-349091

robert.liljestrom@teliacompany.com

Tom Samuelsson

Försvarshögskolan

0708-306947

tom.samuelsson@fhs.se